Posted in: Norwegian (Bokmål)

IBM hullkort (IBM Punch Cards)

Fram til midten av 1970-tallet var det meste av datamaskintilgang via hullkort. Programmer og data ble stanset for hånd på en nøkkelstansemaskin som IBM 026 og matet inn i en kortleser som IBM 2501. Store datanettsteder som Columbia University kjøpte kort i lastebilen og leverte dem gratis til brukerne. I løpet av IBM 360-tiden (1969-80) ble Columbias kort preget med legenden “CUCC 360” (Columbia University Computer Center IBM 360) og Columbia-skjoldet (In Lumine Tuo Videbimus Lumen). Her er et rosa “jobbkort” (det første kortet i en kortstokk), forhåndstrykt med det essensielle i Job Control Language (JCL) jobbkortsyntaks. Kortene var tilgjengelige i assorterte farger, noe som tillot fargekoding av forskjellige deler av en kortstokk som JCL, programkilde, data. Fra samlingen til Joe Sulsona.

OS JCL Job-card-felt er forhåndstrykt på kortet. Kolonne 73-80 er reservert for sekvensnummer, som kan brukes av en sorterer for å sette en kortstokk tilbake i rekkefølge etter at den har blitt droppet. Det diagonale kuttet øverst til venstre letter riktig orientering av kortet (hvis kortet mates inn i leseren opp ned eller med forsiden ned vil dataene bli feiltolket).

Her er et annet eksempel, dette fra University of Karlsruhe (Tyskland) Computer Center. Med tillatelse av Michael Hartmann, Technische Universität München:

Links:

This text is originally written by Frank da Cruz, Columbia University Computing History.

Back to Top