Posted in: Swedish

IBM hålkort (IBM Punch Cards)

IBM 026 Card Punch
IBM 2501 Card Reader

Fram till mitten av 1970-talet skedde den mesta åtkomsten till datorer via hålkort. Program och data stansades för hand på en nyckelhålsmaskin som IBM 026 och matades in i en kortläsare som IBM 2501. Stora datorsajter som Columbia University köpte kort per lastbil och försåg användarna med dem utan kostnad. Under IBM 360-eran (1969-80) var Columbias kort präglade med legenden “CUCC 360” (Columbia University Computer Center IBM 360) och Columbia-skölden (In Lumine Tuo Videbimus Lumen). Här är ett rosa “jobbkort” (det första kortet i en kortlek), förtryckt med det väsentliga i Job Control Language (JCL) jobbkortsyntax. Kort fanns tillgängliga i olika färger, vilket möjliggjorde färgkodning av olika sektioner av en kortlek som JCL, programkälla, data. Från samlingen av Joe Sulsona.

OS JCL Jobbkortsfält är förtryckta på kortet. Kolumnerna 73-80 är reserverade för sekvensnummer, som kan användas av en sorterare för att ställa tillbaka en kortlek efter att den har tappats. Det diagonala snittet uppe till vänster underlättar korrekt orientering av kortet (om kortet matas in i läsaren upp och ned eller nedåt kommer data att misstolkas).

Här är ett annat exempel, det här från University of Karlsruhe (Tyskland) Computer Center, med tillstånd av Michael Hartmann, Technische Universität München:

Links:

Original text by Frank da Cruz, Columbia University Computing History.

Back to Top