Posted in: Norwegian (Bokmål)

Soldrevene kjøretøy: kontroll og måling

Dette er en oversettelse for originaltekst hos: https://www.cs.uky.edu/~raphael/studentWork/gatodelsol.html

Student: Saravana Kannan (2005)

  • Formål: Innhente data for visualisering og førervisning på en solcellebil, og bruk dataene til å spore toppeffektpunktet for solcellepanelet.
  • Metode: En mikrokontroller måler spenninger som indikerer gjeldende status for batteriet, solcellene og bilens hastighet. Den rapporterer denne informasjonen både til en LCD-skjerm for sjåføren og via en skinkeradio til en basestasjon. Den bruker også informasjonen til å holde solcellepanelet på toppen av kraftkurven. Basestasjonen lagrer datastrømmene for samtidig eller senere visning i et grafisk verktøy.
  • Hva eleven lærte
    • Verktøy: Skinkeradio (han fikk lisens!), Gtk+
    • Teknikker: Innebygd programmering, design av Gtk-brukergrensesnitt.
  • Kode og dokumentasjon finner du på denne siden: https://www.cs.uky.edu/~raphael/studentWork/gatodelsol.tar.gz
Back to Top