Posted in: Danish

ET ELEKTRISK TABULERINGSSYSTEM

Oversættelser (se nederst på siden for kilder):

Bosnian | Bosanski // Macedonian | Mакедонски // Norwegian | Norsk // Romanian | Română

ET ELEKTRISK TABULERINGSSYSTEM

AF H. HOLLERITH

Fra The Quarterly, Columbia University School of Mines, Vol.X No.16 (Apr 1889), pp.238-255. I denne artikel beskriver forfatteren, afgangseleven fra Columbia (Mines 1879) Herman Hollerith, apparaterne og metoderne han udviklede for at automatisere amerikansk folketælling i 1890; det er grundlaget for hans Ph.D. fra Columbia fra 1890. Den blev scannet og omdannet til HTML af Frank da Cruz fra Columbia University i januar 2004 for Columbia University Computing History Project. Originalteksten er ikke på nogen måde blevet redigeret (medmindre det er ved et uheld) bortset fra, at ord, der er blevet opbrudt af bindestreg, er blevet sammensat. Originale sidetal er vist i linjerne som [-xx-]. Billeder, fodnoter og tabeller er placeret nogenlunde som i den originale artikel; klik på et hvilket som helst billede for at se en større version. (Billeder starter på side page 247.) Opdateret til HTML5 og oversættelser i januar 2019 og for at gøre det mere flydende i marts 2020.

FÅ, der ikke er kommet direkte i kontakt med et folketællingskontor, kan have nogen tilstrækkelig idé om den arbejdskraft, der er involveret i udarbejdelsen af en optælling af 50.000.000 personer, som det var tilfældet i den sidste folketælling, eller på over 62.000.000, som det vil være tilfældet i folketællingen, der skal foretages i juni 1890. Men den omstændighed, at Kongressen på sit sidste møde i “En lov om at tage den ellevte og efterfølgende folketællinger,” fastsætter de maksimale omkostninger ved den næste eller ellevte folketælling, eksklusive trykning og gravering til $ 6.400.000, vil måske imponere folk med en idé om omfanget af en sådan bedrift.

Selvom vores befolkning konstant øges, og selvom, at der ved hver folketælling kræves mere komplicerede kombinationer og større fokus på detaljer, så er den originale indsamlingsmetode stort set blevet brugt helt op til vore dage; den med at bruge optællingsmærker i små firkanter og så tilføje og tælle sådanne optællingsmærker.

Mens forfatterens var begravet i arbejde med den tiende folketælling, blev hans opmærksomhed rettet mod metoderne, der blev brugt i tabuleringen af befolkningsstatistikker og de enorme udgifter, der var involverede. Disse metoder blev på tidspunktet beskrevet som “barbariske, nogen maskine burde blive lavet med formålet at lave sådanne tabuleringer. Dette førte forfatteren til et gennemgående studie af de metoder, der blev brugt, hvilket uden tvivl var de mest anerkendte, der nogensinde blev brugt i en folketælling. Efter en grundig overvejelse af de mange problemer, der var involveret og betragtelige forsøg på en ret stor skala, blev metoderne, der skaber emnet for dette dokument, selvsikkert fremsat som en metode for at tilbyde dette arbejde.

Arbejdet med folketælling kan deles ind i to hovedkategorier: den med optælling og den med samling eller tabulering. Hvad angår optælling, som oprindeligt blev anvendt ved den tiende folketælling med storeslåede resultater, vil den stort set blive brugt i den næste folketælling og vil blive understøttet i loven vedtaget i kongressen som refereret til for oven. Som under bestemmelse i denne lov betales optællinger i overensstemmelse med antal personer, gårde eller produktionsanlæg, der er blevet optalt, og som kompensationsraterne gradvist øgede, må udgifterne pr. capita i folketællingen ligge lidt over den i den tiende folketælling. Referer vi til optegnelser over den tiende folkeregning, kan vi se at udgifterne for optællingen har været 2,095,563.32$. *

En øgning af befolkningen på 30 procent kan rimeligvist antages, så udgifterne for optællingen ved den ellevte folketælling, med samme pr. capitarate, ville ikke være lavere end 2,724,232.32$. I tilføjelse til dette beløb kommer de ekstra skemaer kræver under den nuværende lov vedtaget i kongressen og som tillader de øgede rater for kompensation for optællingen


_____________________
* Udgiften for optællingen var som følgende:

Optællinger$2.095.563.32
Overintendens kontor   2.385.999.50
Specialagenter625.067.29
Tryk af rapporter678.624.61
      Totalt$5.785.254.72

[-240-] af gårde og produktionsanlæg* er vi, at et estimat på 3,000,000$ ikke er urealistisk for omkostningerne for den næste folkeregning.

Fra den netop indsamlede data er de forskellige rapporter sammensat som skaber det legitime arbejde for en folketælling. Udgifterne for den tiende folketællings overintendent i Washington løb op i 2,385,999.50$. Hvis de samme metoder for indsamling bruges i den næste folketælling, vil udgifterne for indsamlingen per capita selvfølgelig forblive grundlæggende de samme, så med tanke på den øgede befolkning vil udgifterne for dette arbejde løbe op i en sum på 3,101,799.67$. Til dette bør også tilføjes udgiften med at indsamle yderligere data kræver under loves vedtaget af kongressen. Men hvis data indsamlet ved næste folketælling er sammensat med den grundighed dækningsgrad som det fortjener og burde få, ville disse udgifter langt overstige det ovenstående beløb. Som det nu vil vise sig er mange af de fakta, der blev optalt i den tiende folkesamling slet ikke indsamlet overhovedet, og hvis de gjorde, var det på en enkel og mangelfuld måde med meget tilbage at ønske. Men på den anden side var indsamlingerne i den tiende folketælling så enormt mere overlegne end noget andet, der tidligere var set, så det er sandsynligt, at den tiende folketælling dengang ikke efterlod noget at ønske. Hvis der ved den ellevte folketælling ikke blev tillempet nogle forbedringer i materiale i metoden med tabulering, vil det sandsynligvis være umuligt at opnå mere end i den tiende folketælling, hvad gælder tid og udgifter.

En folketælling er ofte omtalt som et billede af menneskers sociale og økonomiske tilstande. Analogien kan gøres ikke bare med reference til de opnåede resultater men også metoderne.

OptællereKompensationsrater
 1890
Cens.
1880
Cens.
For hver indbygger optalt 2 2
For hvert dødsfald noteret 2 2
For hver gård returneret1510
For hver produktionsindustri noteret2015
For hver solday, sømand etc 5………….

[-241-] af at opnå disse resultater.  Således svarer optællingen af en folketælling til eksponeringen af pladen i fotografering, mens udarbejdelsen af en folketælling svarer til udviklingen af den fotografiske plade. Medmindre den fotografiske plade er korrekt eksponeret, er det umuligt at få et godt billede, så i tilfælde af en folketælling er et godt resultat umuligt, medmindre optællingen foretages korrekt og med tilstrækkelige detaljer. Som den første strøm af udvikleren bringer de fremtrædende punkter frem i vores fotografiske billede, i tilfælde af en folketælling vil de første tabuleringer vise de vigtigste elementer i vores befolkning. Efterhånden som udviklingen fortsættes, vises en mangfoldighed eller detalje i alle dele, mens de fremtrædende træk samtidig styrkes og skærpes i definitionen, hvilket endelig giver et billede fuld af liv og kraft. En sådan ville være resultatet af en korrekt udarbejdet og fordøjet folketælling fra en grundig optælling. Hvis dette land skal bruge $ 3.000.000 på eksponering af pladen, bør billedet ikke være ordentligt udviklet?

Befolkningsplanerne for den tiende folketælling indeholdt følgende undersøgelser, hvis svar kunne behandles statistisk:

 • Rase eller farge: anten det er kvitt, svart, mulatt, kinesisk eller indisk.      
 • Kjønn.
 • Alder.
 • Race eller farve: uanset om man er hvid, sort, mulat, kinesisk eller indisk.
 • Køn.
 • Alder.
 • Relation for hvert optalt objekt I forhold til familieoverhovedet.
 • Civil eller ægteskabelig tilstand: om man er single, gift, enke eller skilt.
 • Om man er blevet gift under året, hvor optællingen fandt sted
 • Beskæftigelse.
 • Antal måneder som arbejdsløs.
 • Om de er syge eller på anden måde midlertidigt handicappede, således at de ikke kan udføre ordinære forretninger eller pligter på optællingsdagen; hvad var årsagen til sygdom eller handicap?
 • Om man er blind, døv og dum, idiotisk, sindssyg, lemlæstet, forkrøblet, sengeliggende, eller på anden måde handicappede.
 • Om personen gik i skole i året, hvor optællingen fandt sted.
 • Ikke kan læse.
 • Ikke kan skrive
 • Fødselssted. [-242-] Faderens fødselssted.
 • Moderens fødselssted.

En sådan opregning som denne, hvis den foretages grundigt, svarer bestemt til en fuldt timet eksponering af vores fotografiske plade. Det ville næppe blive kaldt undereksponeret.

Hvis det er af interesse og værdi at kende antallet af mænd og kvinder i vores befolkning, hvor meget større interesse er det så ikke at kende antallet af indfødte mænd og udenlandske mænd; eller igen, at kende antallet af indfødte hvide mænd, af udenlandske hvide mænd, af farvede mænd osv.; eller endnu en gang, kombinationen af hver enkelt af disse kendsgerninger med hvert eneste år. Alt dette blev gjort i den tiende folketælling. Mange andre interessante og værdifulde kombinationer blev udarbejdet og overgår langt noget af den slags, der nogensinde før var blevet forsøgt, men på den anden side blev mange af de opregnede fakta aldrig udarbejdet overhovedet. Således er det for eksempel i dag umuligt at få den mindste pålidelige statistiske information om vores folks ægteskabelige forhold, selvom de fuldstændige data om dette er fastlåst i resultatet af optællingen af den tiende folketælling. Med andre ord blev udviklingen ikke gennemført langt nok til at fremhæve selv denne meget vigtige detalje i vores billede. Spørgsmålet om, hvorfor disse oplysninger ikke blev indsamlet, blev flere gange stillet under drøftelsen af den nuværende folketællings lovforslag i udvalget af Senatet. Et korrekt og korrekt svar på denne undersøgelse ville sandsynligvis have været simpelthen, “mangel på midler. For et minut, at den fremtrædende statistiker, der planlagde og instruerede den tiende folketælling, ikke fuldt ud forstod værdien af en sådan indsamling.

At blot kende til antallet af enlige, gifte, enker og fraskilte personer blandt vores folk ville være af stor værdi, men det ville stadig være af meget større værdi at have de samme oplysninger i kombination med alder, med køn, med race, med fødsel, med beskæftigelse eller med forskellige underkombinationer af disse data. Hvis dataene om hver persons forhold til familiens overhoved blev korrekt indsamlet i kombination med forskellige andre data, ville der blive indhentet en enorm mængde værdifulde oplysninger. Så igen, hvis antallet af måneder arbejdsløse var korrekt opregnet og samlet med henvisning til alder, erhverv osv., kunne der indhentes mange oplysninger af stor [-243-] værdi for den studerende af de økonomiske problemer, der påvirker vores lønmodtagere.

Endnu en illustration vil blive givet. Vi har i en folketælling, ud over de data, der vedrører vores levende befolkning, optegnelser om dødsfaldene i det foregående år. I begge tilfælde har vi oplysninger om alder og erhverv. Hvis den levende befolkning blev tabuleret af kombinationer af alder og erhverv, og ligeledes dødsfald af aldre og erhverv, ville vi så have data, hvorfra nogle pålidelige konklusioner kan drages med hensyn til virkningerne af forskellige erhverv på længden af livet. Det kan endda være muligt at konstruere livstabeller for de forskellige erhverv, som vi nu gør for de forskellige stater og byer. Sådanne oplysninger vil være til gavn i forbindelse med livsforsikring og andre problemer. Igen påpeger den mod alle nødvendige reformer med hensyn til de sundhedsmæssige forhold og omgivelserne i forbindelse med enhver besættelse. Dette er et område med statistiske undersøgelser, som endnu næsten er helt uudforsket.

I denne forbindelse kan det måske være passende at citere fra et brev stilet til forfatteren, som svar på visse forespørgsler af general Francis A. Walker, den velkendte overintendent af den tiende census:

“I folketællingen i et land så folkerigt som USA kan arbejdet med tabulering fortsættes næsten bogstaveligt talt uden begrænsning, og alligevel ikke ophøre med at få nye fakta og kombinationer af fakta af politisk, social og økonomisk betydning.”

“Med et sådant felt foran statistikeren er det udelukkende et spørgsmål om tid og penge, hvor han skal stoppe. Generelt kan han ikke gøre mindre, end det tidligere er sket ved behandlingen af samme emne. Generelt vil han også ønske at gå noget længere end sine forgængere og indføre nogle nye funktioner for at interessere og instruere sin egen valgkreds, så der er en konstant tendens til at gøre den statistiske behandling af lignende materiale mere og mere kompleks. Det vil endda ofte ske, at disse senere forbedringer i et lands statistikker er af større økonomisk betydning end nogle af de tidligere og mere elementære grupper af fakta.”

Ingen er mere kompetent til at tale autoritativt om dette spørgsmål end general Walker, og ingens mening er bestemt mere værd at overveje.

Uanset ønsker og mål hos dem, der har ansvaret [-244-] for vores forskellige statistiske undersøgelser, finder vi ofte i dette land, at den offentlige mening har brug for og kræver visse statistiske oplysninger. Så mens de vigtigste punkter er overladt skønsmæssige hos indenrigsministeren i den nuværende lov fra Kongressen, under hvis ledelse folketællingen er taget, er direkte instrukser på stadig visse punkter givet. For eksempel er det fastsat, at den farvede befolkning skal optælles og tabuleres med henvisning til sondringer af sorte, mulatter, kvadroner og oktoner. Ved folketællingen i 1860 blev befolkningen samlet under 14 aldersgrupper, i 1870 blev alderen optalt under 25 grupper, mens folketællingskontoret i 1880 i overensstemmelse med talrige anmodninger fra mange forskellige kilder tabulerede befolkningen efter enkele år, hvilket blev til i alt over 100 specifikationer. Vi ser således, at problemet med at udarbejde en folketælling hvert år bliver vanskeligere.

Hidtil er der ved folketællinger og lignende samlinger i det store hele blevet fulgt en af to metoder. Enten er optegnelserne blevet bevaret i deres rette relationer, og oplysningerne er hentet ved først at tælle en gruppering af fakta og derefter den næste, eller optegnelserne er skrevet på kort eller slips, som først sorteres og tælles efter en gruppering af fakta og derefter i henhold til den næste.

For at danne en idé om de spørgsmål, der er involveret i den første plan, lad os antage, at posten vedrørende hver person ved den næste folketælling skrives i en linje på tværs af en strimmel papir, og at sådanne linjer er nøjagtigt en halv tomme fra hinanden, ville det en strimmel papir være over 500 miles lang for at indeholde sådanne optegnelser. Disse skal fjernes igen, igen og igen, indtil alle de ønskede kombinationer er opnået. Dette er praktisk talt den metode, der følges ved udarbejdelsen af den tiende folketælling. På den anden side, hvis skriftlige kort skal bruges, er udsigten næppe mere opmuntrende. Hundrede forholdsvis tynde kort vil danne en stak over en tomme høj.

Hvis sådanne kort skal bruges i den næste folketælling, vil det derfor kræve en stak over ti miles høj. Forestil Dem et øjeblik den ulejlighed og forvirring, som ville være forårsaget af, at et par sådanne kort bliver malplaceret. Denne metode til individuelle kort blev anvendt i folketællingen i Massachusetts for 1885. De 2.000.000 kort, der blev brugt, vejede omkring 14 tons. Var de samme kort, der skal anvendes i den næste amerikanske folketælling, ville det kræve omkring 450 tons af sådanne kort.

[-245-] I stedet for disse metoder foreslås det, at arbejdet så vidt muligt udføres ved hjælp af mekaniske midler. For at opnå dette skal posterne sættes i en sådan form, at en maskine kunne læse dem. Dette gøres lettest ved at slå huller i kort eller strimler af papir, som perforeringer og som derefter kan bruges til at styre kredsløb gennem elektromagneter, der fungerer som tællere, sorteringsmekanisme eller begge kombineret.

Der anvendes noteringskort af passende størrelse, hvis overflader er opdelt i kvarte tommer med firkanter, idet hver firkant tildeles en bestemt værdi eller betegnelse. Hvis der for eksempel skal laves en registrering af køn, anvendes to firkanter, der er udpeget som henholdsvis M og F, og ifølge noteringen vedrører en mand eller en kvinde, er den tilsvarende firkant slået. Disse huller kan blive slået med enhver almindelig hullemaskine, som kan skære et rundt hul, omkring tre-sekstendedelen af en tomme i diameter. På samme måde registreres andre data, f.eks. konstateres det imidlertid ofte, at dataene skal registreres med så detaljerede detaljer, så det ville være praktisk umuligt at anvende et separat mellemrum til hver specifikation. I sådanne tilfælde anvendes kombinationer af to eller flere huller for at udpege hver specifikation. For eksempel, hvis det ønskes at registrere hvert enkelt år, bruges tyve mellemrum, opdelt i to sæt af ti hver, der er udpeget fra henholdsvis 0 til 9. Et sæt af ti rum bruges til at registrere de snesevis af år, mens det andet sæt bruges til at registrere enheder af år. Således ville tolv år blive registreret ved at skrive  I første sæt, og 2 i andet; mens 21 år ville blive registreret ved at registrere 2 i første sæt, og 1 i andet sæt. Erhverv kan inddeles i vilkårlige grupper, idet hver af disse grupper f.eks. Aa ville således udpege en beskæftigelse, ab en anden osv. Hvis det ønskes, kan der anvendes kombinationer af to eller flere bogstaver i samme sæt. Ab kan således bruges til at udpege en beskæftigelse, AC en anden I BC en anden osv. Med en sådan ordning kan det oprindelige brev bruges til at udpege grupper af erhverv som tidligere. På denne måde er det tydeligt, at et meget lille kort vil være tilstrækkeligt til en omfattende optegnelse. For arbejdet i en folketælling ville et kort á 3 “× 51 / 2” være tilstrækkeligt til at leve op til alle almindelige formål. Kortene er fortrinsvis lavet af tyndt manillapapir, som vil være praktisk at håndtere.

Hvis der anvendes trykte kort, kan gemmenslag ske med almindelige billetgennemhulning; [-246-]  mere tilfredsstillende resultater kan dog opnås med gennemhulning designet specielt til dette arbejde, som det vil blive beskrevet nu.

Ved en folketælling udgør optællerens distrikt den statistiske arealenhed, og der arrangeres en passende kombination med henblik på at udpege hvert af disse distrikter. Et kort slås med den tilsvarende kombination for hver person i sådanne optællingsdistrikter, og kortene i hvert distrikt nummereres derefter fortløbende i en passende nummereringsmaskine for at svare til numre, der er tildelt de enkelte poster på optællerens returneringer. Denne kombination af huller og dette nummer vil tjene til at identificere ethvert kort. Hvis et kort bliver forlagt, opdages det let blandt en række kort ved, at et eller flere af disse huller ikke svarer til hullerne i kortenes nummering. Ved hjælp af en passende ledning eller nål kan en stak på tusind eller flere kort testes på få sekunder, og eventuelle forkert placerede kort opdages. Når man tænker på, at millioner af kort i en folketælling konstant skal håndteres, værdsættes betydningen af denne overvejelse. Med almindelige skriftlige kort ville det være praktisk umuligt at opdage malplacerede kort, og et par sådanne malplacerede kort ville forårsage næsten endeløs forvirring.

Da kombinationen af huller, der bruges til at udpege optællerens distrikt, er den samme for alle kortene i dette distrikt, er der arrangeret en speciel maskine til gennemslag af disse huller. Denne maskine er forsynet med en række udskiftelige stifter, som er placeret i henhold til den kombination, det ønskes at gennemhulle. Fem eller seks kort placeres derefter i huller mod passende stop, og ved hjælp af et håndtag er de tilsvarende huller gemmelhullet gennem disse kort på én operation.

De enkelte optegnelser transskriberes nu til de tilsvarende kort ved at indtaste i henhold til en forudbestemt ordning som beskrevet ovenfor. Til dette formål arrangeres det, der kan kaldes en tastatur-gennemhulning, hvor kortet holdes fast i en ramme, mens gennemhulning flyttes over kortet i alle retninger ved hjælp af et fremspringende håndtag forsynet med en passende knap eller håndtag. Under knappen er et tastatur forsynet med huller med bogstaver og som er nummereret i henhold til diagrammet på kortet, og således arrangeret, at når en nål, der projiceres under knappen, er gennemhulning over det tilsvarende rum på kortet. Hvis stiften er trykket ned i et hul i tastaturet, betjenes gennemslaget og det tilsvarende ene hjørne afskæres dog for at finde kortet korrekt i efterfølgende operationer. [-247-] plads på kortet er gennemhullet. Med et sådant tastatur-gennemslag er det naturligvis tydeligt, at et helt tomt kort kan bruges, men dog ved at ene hjørne bliver afskåret for korrekt at finde kortet i efterfølgende operationer.

For at læse et sådant gennehullet optegnelseskort er det kun nødvendigt at placere det [-248-] over en trykt formular, helst af en anden farve, når den komplette post viser direkte gennem perforeringerne.

Hidtil er der kun blevet henvist til udarbejdelsen af en folketælling, men disse metoder gælder også for mange andre former for statistiske samlinger, f.eks. repræsenterer fig. 1, for eksempel diagrammet over kortet, som i øjeblikket anvendes på kontoret for Surgeon-General USA, til udarbejdelse af hærens sundhedsstatistikker. Oplysningerne vedrørende måneden, stillingen, divisionen og det område, som posten vedrører, registreres ved at slå et hul i hver af opdelingerne i bunden af kortet ved hjælp af maskinen med udskiftelige stifter som beskrevet før. Denne del af posten svarer næsten nøjagtigt til noteringen for optællingsdistriktet for en folketælling. Den enkelte post transskriberes derefter til kortet ved at slå i de resterende rum med et tastatur-gennemslag som før beskrevet.

Et sådant kort giver mulighed for en fuldstændig registrering, herunder følgende data, for hver enkelt person, rang, tjenestearm, alder, race, nationalitet, anciennitet, bopælslængde på det pågældende tidspunkt, om sygdommen er pådraget i tjenesten eller ej, om den er indlagt i en sygemelding i løbet af måneden eller i en tidligere måned, hvorfra der er registreret en anledning for indlæggelse, om sygdommen er blevet behandlet i tjenesten eller ej, om den er blevet indlagt som sygemeldt i løbet af måneden eller i en tidligere måned, hvorfor der er tale om optagelseskilde, afgørelsen af sagen, eller om den forbliver under behandling, behandlingsstedet, den sygdom eller skade, der er behandlet, og endelig antallet af behandlede dage. Mellem 40.000 og 50.000 sådanne optegnelser modtages [-249-] årligt, og fra disse er udarbejdet de forskellige sundhedsstatistikker vedrørende vores hær.

Et kort er netop blevet lavet for Board of Health of New York City, der skal anvendes til udarbejdelse af statistikker over dødeligheden i denne by. Registreringen for hvert dødsfald, der forekommer i byen New York, som det fremgår af lægernes certifikater, er transskriberet til et sådant kort ved gennemhulning som før beskrevet. Dette kort giver mulighed for at registrere følgende data: køn, alder, race, ægteskabelig tilstand, beskæftigelse, fødested, fødested for forældre, bopæl i byen; den menighed, hvor dødsfaldet indtraf, den sanitære underopdeling af en sådan menighed, arten af den bolig, hvor dødsfaldet indtraf, om en lejebolig, ejerbolig, hotel, offentlig institution osv., og endelig dødsårsagen. I byen New York registreres omkring 40.000 dødsfald årligt.

Med lidt øvelse er stor ekspertise sikret ved at lave sådanne transskriberinger, og en optegnelse kan således transskriberes meget lettere end ved at skrive, selvom der er betydelige definitioner for at lette skrivning ved brug af forkortelser.

Fra de gennemhullede optegnelseskort bliver det nødvendigt at [-250-] udarbejde de ønskede statistikker. Til dette formål anvendes apparaterne i fig. 2 til 8. Presse- eller kredsløbslukningsanordningen, der er vist i fig. 2, 3 og 4, består af en hård gummisengeplade, som vist i afsnit 4, forsynet med passende stop eller målere, som rekordkortene kan placeres i forhold til. Denne hårde gummiplade er forsynet med et antal huller eller kopper, der svarer til antallet og den relative position med centrene på kortets rum. Et jerntrådssøm køres sikkert gennem et hul i bunden af hver kop, og en ledning, der forbindes i den anden ende med en bindende-indlæg på bagsiden af presserammen, holdes sikkert under hovedet af hvert søm. Hver kop er delvist fyldt med kviksølv, som gennem sømmet og ledningen således er i elektrisk forbindelse med den tilsvarende bindingspost.

Over den hårde gummiplade er en frem- og tilbagegående boks forsynet med en række fremspringende fjederaktiverede punkter, der svarer i antal og arrangement med centrene for kviksølvkopperne. Konstruktionen og indretningen af disse stifter er vist i fig. 4. Hvis et kort er placeret på gummipladen mod stoppestederne, er det naturligvis tydeligt, at når kassen bringes ned af håndtaget, vil stifterne alle blive trykket tilbage, bortset fra at de svarer [-251-] til de stansede rum på kortet, der rager ind i kviksølvet, og dermed er i elektrisk forbindelse med de tilsvarende bindingsstolper på bagsiden af presserammen.

Eit tal mekaniske teljarar er ordna i ei passande ramme, som vist på fig. 5. Overflata på kvar teljar er tre inches kEn række mekaniske tællere er arrangeret i en passende ramme, som det fremgår af fig. 5. Forsiden af hver tæller er en tre tommer kvadrat, og er forsynet med en skive opdelt i 100 dele og to hænder, en der tæller enheder og en anden hundreder. Tælleren består hovedsageligt af en elektromagnet, hvis armatur er arrangeret på en sådan måde, at hver gang den tiltrækkes ved at lukke kredsløbet, registrerer den en. En egnet bæreanordning er indrettet således, at ved hver fuldstændig omdrejning af enhedens hånd registrerer hånden, der tæller hundrede en, og dermed registrerer eller tæller hver tæller til hundrede eller 10.000, som vil blive fundet tilstrækkelig til alle almindelige statistiske formål. Tællerne er arrangeret sådan, at de let kan nulstilles ved 0, og alle er aftagelige og udskiftelige, den blotte placering af tælleren på plads i rammen, hvilket gør de nødvendige elektriske forbindelser gennem magneten.

Med henblik på sortering af kortene efter en gruppe [-252-] statistiske poster eller kombinationer af to eller flere af disse varer anvendes sorteringsboksen, der er vist i fig. 6. Den består af en kasse, der er passende opdelt i rum, som hver især lukkes af et låg. Hvert låg, L, som vist i fig. 7, holdes lukket mod spændingen i fjederen, S, ved krogen, a, i ankeret, A. Hvis et kredsløb er lukket gennem magneten, E, tiltrækkes armaturet, A,  og frigiver dermed låget, L, som åbnes af fjedrene, og forbliver åben indtil den lukkes igen med hånden.

Kortene bliver gennemhullet efterhånden, som de bliver arrangeret af optællerenes distrikter, som udgør vores enhed af området. Den første samling, der ville ønsket, vil være at få statistikkerne for hver optællingsdistrikt i henhold til nogle få kondenserede grupperinger af fakta. Således kan det ønskes at kende antallet af mænd og kvinder, af indfødte født og af udenlandsk født, af hvide og farvede, af enlige, gift og enke, antallet på hver af centergrupper af aldre osv., i hvert optællingsdistrikt. For at opnå sådanne statistikker forbindes de tilsvarende indbindingsstolper på bagsiden af presserammen ved hjælp af passende stykke overdækket ledning med bindestolperne for de tællere, hvorpå det ønskes at registrere de tilsvarende forhold. Med placering af et ordentligt batteri, der arrangeres i kredsløb, er det klart, at hvis et kort er placeret på [-253-] den hårde gummi sengeplade, og boksen af pressen bragt ned på kortet, vil stifterne, der svarer til de gennemhullede rum, lukke kredsløbet gennem magneter af de tilsvarende tællere, som således registrere én hver. Hvis tællerne først er sat til 0, og kortene i det givne optællingsdistrikt derefter passerede gennem pressen en efter en, vil antallet af mænd og kvinder, hvide og farvede osv blive indikeret på de tilsvarende tællere.

Hvis det ønskes at regne direkte med tællerne, bruges små relæer kombinationer af to eller flere genstande til at styre sekundære kredsløb gennem tællerne. Hvis det for eksempel ønskes at kende antallet af indfødte hvide mænd, af indfødte hvide kvinder, af udenlandske hvide mænd, af udenlandske hvide kvinder, af farvede mænd. og farvede hunner; der er tale om kombinationer af køn, race og fødsel, og almindelige relæer er arrangeret som vist i diagrammet, fig. 8, hvis magneter er forbundet med pressen som angivet. Hvis et kort, der er slået for indfødt hvid, og det er placeret i pressen, aktiveres de tilsvarende relæer, som lukker et sekundært kredsløb gennem tællermagneten, indfødt hvid mand, og dermed registrerer en på den tilsvarende tæller.

Ved et passende arrangement af relæer kan enhver mulig kombination af de data, der er registreret på kortene, tælles. Når det ønskes at tælle mere komplicerede kombinationer, anvendes dog specielle relæer med flere kontaktpunkter.

Hvis det ønskes at assortere eller distribuere kortene i henhold til en ønsket vare eller kombination af genstande, der er optaget på kortet, er det kun nødvendigt at forbinde sorteringsboksens magneter på nøjagtig samme måde, som det er beskrevet for tællerne. Når et kort derefter placeres i pressen, åbnes en af lågene i sorteringsboksen i henhold til de data, der er registreret på kortet. Kortet [-254-] deponeres i sorteringsboksens åbne rum, og låget lukkes med højre hånd, samtidig med at det næste kort placeres på plads i pressen med venstre hånd.

Det er naturligvis tydeligt, at et vilkårligt antal varer eller kombinationer af varer kan tælles. Antallet af sådanne varer eller kombinationer, som kan tælles på et hvilket som helst tidspunkt, begrænses kun af antallet af tællere, mens kortene samtidig sorteres i henhold til et ønsket sæt statistiske fakta. I en folketælling kortene, som de kommer fra stansemaskiner ville naturligvis være arrangeret i henhold til optælling distrikter.

Hvert distrikt kunne derefter køres gennem pressen, og sådanne fakta, som det ønskes at vide i forhold til denne områdeenhed, kunne regnes med tællerne, mens kortene samtidig er diverse i henhold til et andet sæt fakta, der arrangerer dem i bekvem form til yderligere tabulering. På denne måde, ved arrangementet af en velovervejet “ordning”, vil det vise sig, at en meget omfattende samling kan ske med kun et par håndteringer af kortene.

To af de vigtigste elementer i næsten alle statistiske opsamlinger er “det tidspunkt, hvor resultaterne kunne opnås med den nuværende metode, f.eks i en folketælling, kan den første let bestemmes ved eksperiment, når den anden blot bliver [-255-] en simpel aritmetisk beregning. Arbejdet med at tælle eller tabulere på maskinerne kan arrangeres på en sådan måde, at det første sæt tabeller, herunder kondenseret gruppering af alle de førende statistiske fakta, vil være afsluttet få timer efter, at det sidste kort er slået. Den hurtighed, hvormed efterfølgende tabeller kunne offentliggøres, vil kun afhænge af antallet af benyttede maskiner.

Arbejdet med at tælle eller tabulere maskinerne kan arrangeres således, at det første sæt tabeller, herunder den kondenserede gruppering af alle de førende statistiske fakta, vil blive afsluttet inden for få timer efter, at det sidste kort er stoppet. Hastigheden, hvormed efterfølgende tabeller kan udgives, afhænger kun af antallet af anvendte maskiner.

Med hensyn til nøjagtighed er det klart, at optællings- og sorteringsprocesserne, der er rent mekaniske, kan arrangeres med en sådan kontrol, at en fejl praktisk talt er umulig. Den eneste mulige fejlkilde er i gennemhulning af kortene. Hvis der her træffes passende forholdsregler, kan der opnås en tælling, der praktisk talt er fri for kompileringsfejl. Selv i denne henseende ville den nuværende metode have åbenbare fordele. Et kort, der er slået forkert, kan kun medføre en fejl på en enkelt enhed, mens det ved alle tidligere metoder er muligt at en enkelt fejl involverer en fejl i resultatet af titusinder, hundreder, tusinder eller endnu mere.

Det blir anteke fast at når det gjeld kostnadar, tid og nøysomheit, vil denne metoden ha særs store fordelar ved å Det er en overbevist opfattelse, at denne metode med hensyn til omkostninger, tid og nøjagtighed ville have meget store fordele ved at udføre det arbejde, der hidtil er blevet udført, men dette menes at være ubetydeligt i forhold til det faktum, at en grundig kompilering ville være mulig inden for rimelige grænser for omkostningerne, mens en sådan kompilering er praktisk talt umulig på grund af de enorme udgifter, der er forbundet hermed.


Oversættelse af denne side venligst oversat af…

SprogLinkDatoOversætterOrganisation
BosnianBosanski2019/02/06Amina Dugalićthe-sciences.com
MacedonianMакедонски2020/09/24Katerina Nestiv | Екатерина НестивSciencevobe.com
NorwegianNorsk2021/04/19Simen GundersenFinn det rette lånet
RomanianRomână2019/05/17(anonymous)Essay Writing Services
Columbia University Computing HistoryFrank da Cruz / fdc@columbia.eduDenne side blev oprettet: 25. januar 2004Siste oppdatering: 26. mars 2021[validere
Back to Top